Office Furniture, Sofa, Outdoor tables and chairs, Stainless steel tables and chairs, Home furniture, Furniture, industrial kitchens

Tư cách pháp lý

- Tên công ty:     Công ty TNHH Xây dựng-Sản xuất & Thương mại Phước An
  Tiếng Anh:        Phuoc An Construction - Production & Trading Co.,LTD
  Viết tắt:              FUACO
-  Trụ sở chính:    37-39  Đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Quảng Ngãi
-  Điện thoại:       +84 55.3826640
-  Fax:                    +84 55.3818082
-  Nhà máy SX:     Lô C5-3 KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
-  Điện thoại:        +84 55.3526526
-  Fax:                    +84 55.3526536
-  Email:                phuocan@fuaco.com.vn
-  Website:             phuocan.com.vn or fuaco.com.vn
-  Số giấy CNĐKDN-MST: 4300341375 của Sở  KH-ĐT Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 17/3/2006
-  Người đại diện trước pháp luật: Đỗ Tuyên Phước  -  Tổng Giám đốc
-  Vốn điều lệ:    30.000.000.000 đồng   (Ba mươi tỷ đồng)
-  Số tài khoản:
   + 57010000074860 NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam-CN Quảng Ngãi
   + 0271000276681 NH TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Quảng Ngãi

Chia sẻ: