Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

-  Xây dựng nhà các loại;
-  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
-  Hoàn thiện công trình xây dựng;
-  Chuẩn bị mặt bằng;
-  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
-  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
-  Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh; sản xuất, gia công, lắp đặt các sản phẩm bằng kính;
-  Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
-  Buôn bán giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
-  Đại lý;
-  Vận tải hàng hóa bằng bằng đường bộ;
-  Cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
-  Bốc xếp hàng hóa;

Chia sẻ: