Office Furniture, Sofa, Outdoor tables and chairs, Stainless steel tables and chairs, Home furniture, Furniture, industrial kitchens

Đơn vị trực thuộc

Nhà máy: Lô C5-3 KCN Tịnh Phong - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3526526  -  Fax: 0255 3526536
Hòm thư: fuaco-biz@fuaco.com.vn
Trang web: fuaco.com.vn - phuocan.com.vn

 

Chi nhánh: 37-39 CMT 8 - TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3826640  -  Fax: 0255 3818082
Hòm thư: ttntqng@fuaco.com.vn
Trang web: fuaco.com.vn - phuocan.com.vn

 

Chi nhánh: 51-53 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0255 3813813  -  Fax: 0255 3813823
Hòm thư: ttntqn@fuaco.com.vn
​Trang web: fuaco.com.vn - phuocan.com.vn

Chia sẻ: